Tarım Bakanlığı Kontrol Belgeleri

Takibini yaptığımız Kontrol Belgesi / İthal İzinleri ve ilgili kurumları

Tarım Bakanlığı Kontrol Belgeleri

* Tarım İl Müdürlüğü Laboratuar Analizleri
* Sağlık Bakanlığı
* Temel Sağlık Hizmetleri (Kontrol Belgeleri, Hava Aromatize Edici Ürünlere İlişkin Bildirim Kabul Belgeleri)
* İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü ( İthal Permiler, Kozmetik Bildirimleri, Kapsam Dışı Yazıları)
* Çevre Bakanlığı
* İthalatçı Kayıt Belgeleri
* Lisans ve Ruhsatlar
* TAPDK
* Bandrol İzinleri
* Şarap İthal İzinleri
* Dağıtım Yetki Belgeleri
* İSGÜM
* Kontrol Belgeleri

tarim-bakanligiKontrol Belgesi Nedir?

İthal edilecek ürünün Canlı (insan, hayvan, bitki vb.) ve Çevre Sağlığı açısından uygunluğunun denetlenmesi amacıyla, Gümrük engelinin kaldırılması için, ürünün fiziksel-kimyasal özelliklerine göre, ilgili bakanlıktan, ithalat yapılmadan önce alınan “ithale uygunluk / izin” yazısıdır.

Kontrol Belgesi Neden ve Nereden Alınır?

Kontrol Belgesl, ithal edilmek istenilen ürüne konulan gümrük engelinin kaldırılarak, ürünün ithalatının yapılabilmesi için alınır.

İthal edilecek ürünün çeşidine ve özelliğine göre, belge alınacak makam değişiklik göstermektedir.

Kontrol Belgesi Ne Zaman Alınmalıdır?

İthal edilmek istenilen ürün ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden, ilgili Bakanlıktan İthale İzin Yazısının (Kontrol Belgesinin) alınması gerekmektedir

Aksi halde ürün gümrüğe geldikten sonra İthal İzin Belgesi alınması işlemlerine başlanılması halinde, izin yazısı işlemleri sonuçlanıncaya kadar ürünleriniz gümrükte sağlıksız koşullarda beklemek zorunda kalır. Buda ürünlerinizin kalitesinde azalma riskini doğurur.

Ayrıca ürünlerinizin gümrüklerde beklediği her süre için, gümrük müdürlüğüne ürünlerin maddi değeri ile orantılı gümrük kapısı alanını işgal etmekten dolayı gümrük tabiri ile Ardiye Ücreti ödemek zorunda kalırsınız