İŞGÜM Çalışma Bakanlığı

Project Bilgi

  • Yapım Tarihi

    October 2015

  • Kategori

    İŞGÜM

Instalation


İŞGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Müdürlüğü) Kontrol Belgesi, ithalatı yapılacak boya ve boya kimyasalları (white sprit, solvent, aerosol) tiner, sanayi yapıştırıcıları vb. kimyasal ürünlerin işçi sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğunun denetlenmesi ve ithalatın kayıt altına alınması amacı ile verilen “Uygunluk/İzin” belgesidir.

İthal etmek istediğiniz ürün bilgileriniYağan Group’a bildirmeniz halinde,
Yağan Group gerekli ön inceleme ve araştırmayı yaparak,
ilgili ürünün ithalat iznine göre gerekli bilgi ve belgeleri firmanıza bildirilecektir.

Kontrol Belgesi Ne Zaman Alınmalıdır?

İthal edilmek istenilen ürün ithalatın yapılacağı Gümrük Kapısına gelmeden,
ilgili Bakanlıktan İthal İzninin (Kontrol Belgesi) alınmış olması gerekmektedir.Ürün gümrüğe geldikten sonra  Kontrol Belgesi alınması işlemlerine başlanılması, işlemler sonuçlanıncaya kadar ürünlerinizin gümrükte sağlıksız koşullarda beklemesine, bu durum da ürün kalitesinin düşmesine sebep olabilmektedir.
     Ayrıca, gümrükte geçen her gün için, ürünlerin maddi değeri, depoda kapladığı alan ile orantılı olarak (gümrük alanını işgal etmekten dolayı) ilgili Gümrük Müdürlüğü’ne “Depolama (Ardiye)” Ücreti ödemek zorunda kalırsınız.
İthalatlarınızı zamanında yapabilmek ve gümrüklerde problem yaşamamak için,
siparişlerinizi vermeden önce Kontrol Belgesi alımı ile ilgili
Yağan Group Proje Uzmanlarını aramaktan çekinmeyiniz.

Kontrol Belgesi Alınmasında Yağan Group Hizmetleri Nelerdir?

1.           İthal edilmek istenilen ürünün Gümrük Mevzuatının araştırılması,
2.           İlgili kurumlar ile gerekli görüşmelerin yapılması,
3.           İthal izninin alınabilmesi için gerekli bilgi-belge ve formların tarafınıza bildirilmesi,
4.           Sizden gelen belgelerin incelenmesi, eksik bilgi-belge varsa tarafınıza bildirilerek tamamlanmasının sağlanması,
5.           Tüm belgelerin tamamlanmasından sonra başvuruya uygun dosyanın oluşturulması,
6.           İlgili kuruma başvurunun gerçekleştirilmesi, uzmanlarla günlük görüşmelerin yapılarak dosyanın sonuçlanıncaya kadar takibi,
7.           Sonuçlanan belgenin kurumdan alınarak, gümrüğe ibraz edilmek üzere tarafınıza kargo ile gönderilmesi.