Kurumsal Eğitimler

Project Bilgi

  • Yapım Tarihi

    YAĞAN GROUP

  • Kategori

    Kalite Yönetim Sistemi

E-ISO 9001 KYS Temel Eğitimi

Program Hedefi

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri her geçen gün belgelendirme talebinin çığ gibi büyüdüğü bir standartlar serisinin genel adıdır.Bu standartlarda yer alan elementler firmanın her kademesi için uygulanabilir yaklaşımlar ortaya koymakta ve bu uygulamalar sonucunda oluşan verilerin ve belgelerin kayıt altına alınmasını talep etmektedir.Sonuçta oluşan dökümantasyon, firmanın üretim ya da hizmet proseslerini kararlı hale getirebilmesi için kullanılmakta ve bu yolla ürün ya da hizmet kalitesinin sürekli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.Eğitim programı; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri hakkında temel bilgileri vererek gerekli bilincin oluşmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Program İçeriği

• Atıf Yapılan Standart ve/veya dökümanlar
• Terim ve Tarifler
• ISO 9000 Standartlarının Tarihi Gelişimi
• ISO 9001:2008 Temel Prensipleri
• ISO 9001 Standard Maddelerinin Yorumlanması
• Kalite Yönetim Sistemi Şartları
• KYS’nin Gelişmesini Önleyecek Faktörler
• Proses Yaklaşımı
• Dökümantasyon Şartları
• Yönetim Sorumluluğu
• Kaynak Yönetimi
• Ürün Gerçekleştirme
• Ölçme Analiz ve İyileştirme