Sanayi Bakanlığı İşlemleri

Project Bilgi

  • Yapım Tarihi

    YAĞAN GROUP

  • Kategori

    Sanayi Bakanlığı İşlemleri

Garanti Belgesi Nedir ?

İmalatçı – Üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az (2) iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren resmi belgedir.


 

Garanti Belgesi Nasıl Alınır ?

sanayi-bakanligiİmalatçı- Üretici veya ithalatçı firmalar, ürettikleri veya ithal ettikleri her cins ve/veya marka mal için, garanti belgesi ‘ni Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na onaylatmak zorundadırlar.

Bakanlığın onayı bulunmayan garanti belgesi geçersizdir. Garanti Belgesi başvuruları için Elektronik İmza (E-İmza) alınması gerekmektedir. Garanti belgesi başvurusu, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi ( sshyb ) başvurusu, servis ağı kurulumu ve elektronik imza alımı işlemleri için şirketimiz tüm danışmanlık hizmetlerinde olduğu gibi garanti belgesi alımı ve diğer işlemlerde de sizleri yalnız bırakmamaktadır.


 

Garanti Belgesi Sorgulama

Garanti Belgesi sorgulama hizmeti, satın almış olduğunuz sanayi ürününün garanti belgesi ‘nin olup olmadığını sorgulanmanıza yardımcı olur. Artık garanti belgesi sorgulama işlemi e devlet kapısı üzerinden ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın aşağıda ki linki aracılığıyla yapılabilir.


Not : Garanti Belgesi Sorgulama işlemi için Garanti belgesi numarası veya ünvan gerekmektedir.

Garanti Belgesi’ nde Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler

 

a) İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

b) Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,

c) Fatura tarih ve sayısı,

d) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,

e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,

f) Garanti süresi,

g) Azami tamir süresi,

h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,

ı) Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenen şartlar,

i) Kullanım hataları,

j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,

k) Bilim, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izin tarihi ve sayısı.

Kimler Garanti Belgesi Almak Zorundadır.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ekinde yaralan yönetmelikte geçen sanayi mallarını imal veya ithal eden firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar için; Gümrük ve Ticaret Bakanlığına garanti belgesi ‘ni onaylatarak tüketicilere vermeleri gerekmektedir.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacak garanti belgesi ‘nin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmekle satıcı, bayii, acente ya da temsilcilikler yükümlü ve sorumludurlar. Garanti Belgesi alınması hususunda lütfen firmamızla irtibata geçiniz.

Garanti Belgesi Geçerlilik Süresi

Garanti Belgesi’ nin geçerlilik süresi düzenleniş tarihi itibari ile en az 2yıldır.

Garanti Belgesi Yenileme İşlemleri ( Garanti Belgesi vize işlemi )

Geçerlilik süresi sona eren garanti belgelerinin yenilenmesi ( Garanti Belgesi vize işlemi ) için yapılacak müracaatlar, yeni belge başvurusu şeklinde olacaktır.