Kurumsal Eğitimler

E-ISO 9001 KYS Temel Eğitimi

Program Hedefi

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri her geçen gün belgelendirme talebinin çığ gibi büyüdüğü bir standartlar serisinin genel adıdır.Bu standartlarda yer alan elementler firmanın her kademesi için uygulanabilir yaklaşımlar ortaya koymakta ve bu uygulamalar sonucunda oluşan verilerin ve belgelerin kayıt altına alınmasını talep etmektedir.Sonuçta oluşan dökümantasyon, firmanın üretim ya da hizmet proseslerini kararlı hale getirebilmesi için kullanılmakta ve bu yolla ürün ya da hizmet kalitesinin sürekli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.Eğitim programı; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri hakkında temel bilgileri vererek gerekli bilincin oluşmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Program İçeriği

• Atıf Yapılan Standart ve/veya dökümanlar
• Terim ve Tarifler
• ISO 9000 Standartlarının Tarihi Gelişimi
• ISO 9001:2008 Temel Prensipleri
• ISO 9001 Standard Maddelerinin Yorumlanması
• Kalite Yönetim Sistemi Şartları
• KYS’nin Gelişmesini Önleyecek Faktörler
• Proses Yaklaşımı
• Dökümantasyon Şartları
• Yönetim Sorumluluğu
• Kaynak Yönetimi
• Ürün Gerçekleştirme
• Ölçme Analiz ve İyileştirme

Yönetim Sistemleri Eğitimi

Yakından tanıdığınız ISO 9001 standardı 1979 yılında BS 5750 adıyla BSI tarafından yayınlandı. Daha sonra ISO 9000 standart serisi olarak Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization (ISO) tarafından 1987 yılında Uluslararası Standart olarak hazırlanmış ve 1994’de revize edilmiştir.

kalite-yonetim-sistemleriStandartları günün koşullarına göre revize etmek ilkesi ile çalışmaları tamamlanan 2008 revizyonu yürürlüğe girmiştir. Yeni yüksek seviye seviye yapı standardı ile tamamiyle revize edilerek ISO 9001:2015 olarak Eylül 2015’te son hali yayınlanmıştır.

BSI olarak, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkese ISO 9001’in tüm etkilerini anlamaları, etkin olarak uygulamaları ve yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmeleri için bir dizi eğitim programı hazırladık.

İlgilendiğiniz eğitim hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili sayfayı inceleyin. Bu eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi ihtiyacınız olduğunda kuruluşunuza özel olarak firma içi de düzenlenebilir.

Yönetim Sistemleri standartları; mevcut ve gelecekteki pazar koşullarında firmaların/kuruluşların sunmakta oldukları hizmetlerin ve ürünlerin, üçüncü taraf kuruluşlarca belirlenen gerekliliklere uygunluklarına klavuzluk eden önemli araçlardır. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 27001, ISO 10002, ISO 22000 vb. yönetim sistemleri standartlarına yönelik olarak sunduğumuz eğitimler bu kapsamda ele alınmakta, firmalara/kuruluşlara ve çalışanlarına yönetim sistemleri belgelendirmesi süreçleri kapsamında atacak oldukları adımlar öncesinde katkı vermeye yönelik eğitimler (bilgilendirme, dokümantasyon, iç denetçi eğitimleri) olarak planlanmıştır.

Kalite Yönetim Sistemi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? ( ISO BELGELENDİRME )


ISO Belgesi Maliyeti Ücreti Fiyatı Nasıl Alınır Danışmanlık Veren Firmalar ISO 9001 Belgesi Sertifikası Eğitimi Kuruluşlar Nereden Alınır

ISO 9001 Belgesi 1947 yılında kurulan ve yaptığı standardizasyon çalışmaları sonucu sanayiye, ticarete ve tüketicilere katkılar sağlayan ISO (international Organization for Standardisation) Uluslararası Standard Organizasyonudur.kalite sistemdir.

 


 

ISO Belgesi

ISO Kalite Belgesi sürekli olarak müşteri memnuniyetinin sağlanmasına odaklanan bir kalite yönetim sistemidir. ISO tarafından belirlenerek yayınlanmış olan standartları ifade eder ve bu standartları uygulayan firmalara ISO 9001 Belgesi verilir.

ISO 9001 Standartlarının bu denli yaygın olmasının nedeni her türlü kuruluşa uygulanabilir olmasıdır. Bunlar arasında üretim ve sanayi kuruluşları, hizmet sunan kuruluşlar, yazılım kuruluşları ve hatta kar amacı gütmeyen kuruluşlar da sayılabilir. Yani belirli bir ISO standardını hedeflemiyorsanız genel olarak almanız önerilir.